Опитай късмета си!

Eто го и късметлията:

Теглене късметлия от игра from Kolastra.eu on Vimeo.

I. Механизъм
Лицата, които са въвели коректен email адрес имат възможност да спечелят книгата „Зелените лъчи на светлината“.
Периодът на играта е от 4.06.2019 г. до 21.06.2019 г.

II. Право на участие
1. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на kolastra.eu, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

III. Награждаване
2. Наградите: късметлията ще бъде изтеглен на случаен принцип, чрез специален софтуер, от всички изпълнили условията в играта.
Тегленето и обявяването на късметлията ще се състои на 24.06.2019 г.
3. Печелившия участник трябва да е въвел коректен email адрес.
4. Печеливш участник, получил email, че печели, трябва да отговори в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, в отговор на което трябва да подаде своите данни за доставка на наградата.
5. Наградата се изпраща на печелившия до 5 работни дни от датата на получаване на обратна връзка с име и имейл от печелившия. Ако Участник не бъде открит веднъж на посочените от него координати или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
6. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен имейл адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
7. Наградата не може да се изплаща в брой.

IV. Лични данни
8. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани за целите на настоящата игра – за доставяне на спечелената награда, също така и за уведомяването на участниците за бъдещи игри/промоции/новини.
9. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни. Повече информация за декларацията ни за поверителност, може да научите тук: https://kolastra.eu/privacy-policy/

V. Други Общи условия при провеждане на игри
10. Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло, или частично правилата на играта до нейната крайна дата , като промените влизат в сила само след оповестяването им тук и в страницата на играта в kolastra.eu.
11. Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.
12. Участникът, спечелил от играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Възложителя, в качеството му на победител.
13. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове или по други подобни поводи.
14. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
15. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
16. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
17. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
18. Играта се организира от Добри Панов – независим дистрибутор на AquaSource®.

Успех на всички!