Значение на картите Таро

Карти Таро – значение

При интерпретирането на картите Таро трябва да се постави акцентът върху това, че те представляват тенденции към определен момент. Това означава, че задаването на въпроса по категоричен начин, нещо ще стане ли/няма ли да стане, е непрактично и може да доведе само до приблизителен отговор.

Силата на този метод за гадаене е в отключването на подсъзнателни картини и усещания за ситуацията, чрез които може да се достига до нови решения или съвети. В този смисъл картите могат да бъдат използвани и чрез теглене по една на ден, тъй като изтеглената карта за деня може да покаже какво е най-вероятно да се случи на въпросната дата, какво може да окаже влияние, както и да даде насока за какво трябва да следим и от какво трябва да се пазим.

Видове карти Таро

Картите се разделят на т.нар. Голяма и Малка аркана – „аркана” означава тайна, загадка, мистерия. Общо на брой са 78, като Големите аркани са 22, а Малките – 56. От своя страна, Малките аркани се делят на дворцови и недворцови.

Както и при игралните карти, и тук има четири бои, наречени съответно чаши, жезли, мечове и пентакли – при някои колоди тези наименования варират, например, вместо „пентакли” се използва „дискове”, но значението на боята остава същото. Редът на всяка боя е от асо до десятка, следвани от четири дворцови карти – паж, рицар, дама, крал.

Общото мнение в тарологията е, че Малките аркани показват ежедневни, по-маловажни събития и възможности, акцентът при тях е върху детайла, докато Големите аркани представляват по-непреодолими обстоятелства и насочват вниманието към по-важни, понякога описвани като „съдбовни”, моменти в живота на човека.

Информация за отделните значения на картите може да бъде намерена както на много места в Интернет, така и в литература по въпроса. Съществуват общоприети идеи за значението на всяка карта, които обаче са променяни, доразвивани и украсявани многократно през вековете, а и сега всеки художник и създател на нова колода дава своя принос чрез мнението си по въпроса.

Поради тази причина най-важна е собствената система от прикачени към картите значения, която всеки таролог използва, защото единствено тя може да му служи за точно тълкуване на картите. Като ръководство може би най-разумното за всеки нов таролог е „Ръководство по Таро” на Джоан Бънинг. Както при всяко езотерично занимание, най-важното в практиката с Таро е не толкова прецизността в изпълняването на определени ритуали, въпреки че има автори, които са на такова мнение.

Най-важно е умът да е спокоен, а ситуацията да се прецени достатъчно добре, за да бъде намерен правилният въпрос, на който да се даде отговор. Може да се прави и общо гледане за дадена ситуация, но и в този случай е важно умението на таролога да задава правилните въпроси, за да има ефект от подредбата.

Отново, всеки трябва да изгради своя подход към картите, да изгради връзката си с тях, да ги почувства близки. Така трябва да се избира и собствената колода, на база на лично усещане и дори симпатия.

При самото гледане както има правила, така и може да се каже, че правилата се създават от самия таролог, в съответствие с това, което мисли за удобно за самия него. Няма проблем да се правят гледания както с прави, така и с обърнати карти, стига това да не обърква гледащия.

При правата карта изображението е поставено така, както следва да бъде гледано при рисуването му, при обърната карта изображението е с „главата надолу”, което кара някои таролози да не му отделят такова внимание, често изпитвайки трудности да установят как точно трябва да се подходи при тълкуването.

Общото правило е, че една обърната карта показва или отсъствие на това, указано в правата карта, или неговата липса, или, съответно, по-слабата му изява, както и някаква пречка то да бъде проявено в пълния му вид. Възможно е също да се тълкува като засилване или прекомерност.

Обстановката при гледане с картите за някои е много важна, а за други, сред които съм и аз, е от второстепенно значение. Най-често се използват приятни на пипане скъпи материи, например коприна, за изработката на покривки, торбички за колоди и прочее аксесоари, които според някои гледащи създават правилната атмосфера.

Други добавят към това и съсредоточаващи енергията кристали, както и всякакъв род украшения. Ако това прави работата по-лесна, то тогава е препоръчително, но основното при гледането на карти е в това да се създаде вътрешната, умствената нагласа за работа с тях, за да се достигне до подсъзнанието, и всеки такъв ритуал – подреждане на място за гледане, освещаване на картите, подхождане към тях като към специални окултни предмети – е един вид улеснение за онези, които вярват във важността му, но само по себе си не съставлява съществен елемент от процеса.

Единственото, което мога да препоръчам като техника, която аз лично прилагам, е „занулирането” на картите, оставянето им в оригиналния ред при първото отваряне на колодата, за ден или повече, за да се изчистят от чужди енергии, идващи от хората, имали достъп до тях.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart